Відділення соціальної допомоги вдома 

 

    Надає соціальні послуги вдома одиноким громадянам похилого віку, інвалідам (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; хворим (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування,  мають ІІІ, ІV і V групу рухомої активності і потребують соціального обслуговування в домашніх умовах згідно з медичним висновком.

    Відділення надає наступні соціальні послуги:

придбання та доставка продовольчих, промислових та господарських товарів за кошти обслуговуваних громадян, придбання та доставка ліків, виклик лікаря, супроводження у поліклініку (лікарню), відвідування хворих у закладах охорони здоров’я, приготування їжі, допомога в прибиранні житла, миття вікон, прання одягу, оформлення субсидій, оплата платежів, допомога в обробітку присадибних ділянок, оформлення документів на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку,  організація надання необхідних видів протезно-ортопедичної допомоги, забезпечення милицями, палицями, вирішення за дорученням обслуговуваних громадян питань у державних та інших підприємствах, установах і організаціях, написання: листів, заяв, читання уголос: преси, книг, допомога у заготівлі овочів на зиму, послуги з особистої гігієни.

    Разом з тим, громадяни, які обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома, користуються послугами відділення соціально-побутової адаптації та відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру.

 

 

Пам’ятка

про Державний стандарт соціальної послуги  догляду вдома

1. Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги догляду вдома, показники її якості.

Соціальна послуга догляду вдома в обсягах, визначених Державним Стандартом, надається безоплатно,  за плату або із встановленням диференційованої плати відповідно до Переліку надання платних соціальних послуг.

 Підставою для отримання соціальної послуги догляду вдома є звернення до УСЗН або територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Турійського району.

Рішення про надання соціальної послуги вдома чи відмову у її наданні,приймається протягом 14 календарних днів з моменту подачі заяви та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб, що визначається згідно шкали оцінки можливості виконання елементарних дій та шкали оцінки можливості виконання складних дій. За сумою балів визначається ступінь індивідуальних потреб та складається індивідуальний план.

Результати визначення потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

Територіальний центр може відмовити у наданні соціальної послуги догляду вдома, якщо він нездатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

Соціальна послуга догляду вдома може надаватись постійно, періодично, тимчасово:

   -постійно (2 рази на тиждень-  ІІІ,ІV група рухової активності, 5 разів на тиждень- V група рухової активності);      

   - періодично (2 рази на місяць);

   - тимчасово (визначений у договорі період).

Зміст та обсяг соціальної послуги догляду вдома для кожного отримувача соціальної послуги  визначаються індивідуально, залежно від ступеня його індивідуальної потреби та зазначаються в договорі на отримання соціальної послуги догляду вдома

 

2. Соціальна послуга догляду вдома передбачає :

 • для отримувачів соціальної послуги III групи рухової активності:

    - допомогу у веденні домашнього господарства - закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, допомогу у приготуванні їжі, допомогу у прибиранні житла, дрібний ремонт одягу, взуття;

     - надання інформації з питань соціального захисту населення;

      - допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

      - допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

 • для отримувачів соціальної послуги IV групи рухової активності:

       - допомогу у веденні домашнього господарства - закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування (допомогу у приготуванні) їжі, доставку гарячих обідів, прибирання (допомогу у прибиранні) житла, прання, дрібний ремонт одягу, взуття;

       - допомогу у самообслуговуванні - допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо;

     - допомогу при пересуванні по квартирі;

      -допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами - виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров'я;

     - навчання навичкам самообслуговування - навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, у користуванні туалетом;

     - допомогу в обробітку присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);

допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

 • психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності,
 • консультації психолога);
 • надання інформації з питань соціального захисту населення;
 • допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;
 • допомогу в оформленні документів, внесення платежів.
 • для отримувачів соціальної послуги V групи рухової активності:
 • допомогу у веденні домашнього господарства - закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, годування, доставку гарячих обідів, прибирання житла, прання, дрібний ремонт одягу, взуття, виконання різних видів дрібних ремонтних робіт у помешканні;
 • допомогу у самообслуговуванні - допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо;
 • допомогу при пересуванні по квартирі;
 • допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами - виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров'я;
 • навчання навичкам самообслуговування - навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, у користуванні туалетом;
 • обробіток присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);
 • допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;
 • психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, консультації психолога);

        -    надання інформації з питань соціального захисту населення;

 • допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;
 • допомогу в оформленні документів, внесення платежів.

 

 

Телефон для консультацій

210 86