ШАНОВНІ ВІДВІДУВАЧІ!

ВІТАЄМО ВАС НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

ТУРІЙСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Основним завданням якого є:

- виявлення громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані в такому порядку, затвердженому Міністерством охорони здров"я України; 
 

- формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні і наданні соціальних послуг та забезпечення якісного їх обслуговування; 
 

- брати участь у здійсненні комплексних програм соціального обслуговування інвалідів, одиноких та малозабезпечених громадян, осіб похилого віку та сприянню всебічного розвитку соціального обслуговування та надання соціальних послуг за місцем їх проживання; 
 

- надання інформаційно-консультативної допомоги населенню району з питань, що належать до компетенції територіального центру. 
 

Все це робиться для забезпечення високої якості надання соціальних послуг, гнучкості у виборі їх видів і форм, що в свою чергу стимулюватиме постійне вдосконалення системи якісних соціальних послуг та можливість швидкого реагування на потреби клієнтів. 

Територіальний центр надає такі соціальні послуги:
догляд дома
догляд стаціонарний

Крім того, територіальний центр може надавати такі соціальні послуги:
консультування
представництво інтересів
соціальна профілактика;
посередництво (медіація)

соціально-економічні ( у формі надання натуральної чи грошової допомоги ) та
інші соціальні послуги:

психологічна підтримка; 

допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації ( прокат );

оздоровлення організму шляхом очищення й лікування дихальних шляхів, лікування всіх видів алергії та її профілактики ( соляна кімната );

спортивно-оздоровча терапія ( аромотерапія, арттерапія та тренажери );

соціально-педагогічні (Університет ІІІ віку );

транспортні.
 

В територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Турійського району діє чотири відділення
 

- Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

- Відділення соціальної допомоги вдома 
 

- Відділення соціально-психологічної допомоги 
 

- Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання в смт. Луків 

- Відділ соціальних служб для  сімї, дітей та молоді

Територіальний центр очолює директор Мазурак Віктор Михайлович: 

 

1) організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників; 
 

2) затверджує посадові обов'язки всіх працівників територіального центру; 
 

3) координує діяльність структурних підрозділів територіального центру; 
 

4) подає органу, що утворив територіальний центр, пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат центру; 
 

5) укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси; 
 

6) розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення: 
 

7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру; 
 

8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання; 
 

9) розробляє і подає на затвердження проект положення про територіальний центр; 
 

10) затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру.